Loading...
> Se flere resultater

Ordlista

 • Åbning i etageadskillelsen

  Åbningen i etageadskillelsen hvor trappen er placeret.

 • Børnesikringsliste

  I en åben trappe (uden stødtrin) monteres en liste under hvert trin for at hindre, at børn kan kravle ind og komme i klemme.

 • Endeknop

  Runde vægmonterede gelænderhåndlister kan afsluttes med en drejet knop.

 • Etageadskillelse

  Begrænses normalt af gulvet i overetagen og loftet i underetagen.

 • Etageadskillelses-
  beklædning

  Den plade- eller bræddebeklædning, som dækker etageadskillelsen.

 • Forvange

  Betegner en trappevange, som ikke er monteret op mod en væg.

 • Håndliste

  Gribelisten, der er monteret oven på sceptrene/balustrene.

 • Håndliste

  Se gelænderhåndliste.

 • Højresvingstrappe

  En trappe, som set fra neden svinger til højre, kaldes en højresvingstrappe.

 • Indervangegelænder

  Betegner normalt gelænderet på indersvingssiden.

 • Indervangestykke

  Betegner den del af vangen, der danner indersiden af et trappesving, og som normalt hænger frit, men ikke altid.

 • Klodstrin

  Det nederste af trappens trin er gjort bredere end de øvrige trin for at give en mere indbydende fornemmelse.

 • Lukket trappe

  Betegner en trappe, hvor lysningen mellem trinene er lukket med en lodret plade.

 • Mægler, søjle

  De kraftigere sceptre/balustre, der starter og afslutter et gelænder og som monteres i eventuelle hjørner på trappen.

 • Medløber

  Den liste, sceptrene er fastgjort i.

 • Opsadlet trappe

  Trappe, hvor trinene stikker ud over vangerne.

 • Scepter/baluster

  Betegnelsen på ”pindene”, der holder håndlisten på gelænderet.

 • Sidevangestykke

  Se vangestykke.

 • Stødtrin

  Det lodrette bræt mellem trinnene på en lukket trappe.

 • Trinprofil

  Forkanten på et trappetrin kan udformes med forskellige profiler.

 • Underliste

  Se håndunderliste.

 • Væghåndliste

  Gelænderhåndliste, som monteres på væggen på trapper, hvis ene side løber langs en væg.

 • Vange

  Se vangestykke.

 • Vangestykke

  Det træstykke, som trinnene fastgøres til (eller ovenpå). Vanger mangler helt på visse trapper.

 • Venstresvingstrappe

  En trappe, som set fra neden svinger til venstre, kaldes en venstresvingstrappe.

 • Ydervange

  Se Ydervangestykke.

 • Ydervangegelænder

  Gelænderet i ydersving.

 • Ydervangestykke

  Betegner vangen i et ydersving. Er ofte (men ikke altid!) monteret på væggen.

Trätrappor Norsjö AB, SE-935 32  NORSJÖ. TEL +46 (0)918-258 00  kundservice@dromtrappor.se