Frågor rörande montage / montageplats


Uppmätt klimat på platsen