Loading...
> Se fler resultat

Skötselråd TrätrapporSkötselråd

 

Nu ligger bollen hos dig!
Behandla din trappa på samma sätt som du behandlar dina möbler så kommer den att skänka hemmet glädje i många år framöver. Hur du bäst tar hand om trappan beror på vilken typ av ytbehandling den har, lackad, täckmålad eller oljad. Du hittar alla alternativen nedan.

 

Lackbehandlade och
täckmålade ytor

Trappor som behandlats med vattenburen UV-härdande lack eller färg alternativt syrahärdande täckfärg har hög tålighet mot fläckar och repor. Den behåller sin naturliga fräschhet år efter år om den sköts med omsorg.


STÄDNING
• Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Städning av trappan ska ske med så torra metoder som möjligt.

• Fläckar kan lätt avlägsnas med en trasa fuktad med ljummet vatten och ett milt allrengörings- eller diskmedel.

UNDERHÅLL
• Trappor är i allmänhet utsatta för hårt slitage. Behandla därför regelbundet utsatta ytor med polish i samband med rengöring.

• Vid omlackering eller bättring skall ytan först rengöras och sedan lätt slipas med ett finkornigt slippapper (korn 180–240).

• Slipdammet avlägsnas noggrannt med lätt fuktad trasa och lackering/ommålning görs inom ett dygn efter slipningen.

• Bättring kan göras med de flesta i detaljhandeln förekommande vattenbaserade lacker och färger, t.ex. halvmatt parkettlack och halvmatt syntetisk färg. Följ alltid de instruktioner som finns angivna på förpackningen.

• Om osäkerhet råder, testa först på en mindre yta och kontrollera vidhäftningen mellan skikten genom att skrapa med en kniv.

Steg belagda med linoleum- eller plastmatta
• Daglig städning sker med dammsugning samt fuktmoppning med mjukt polerbart vax. Använd alltid sparsamt med vatten.

• För att förebygga uppbyggnad av vax använd ungefär var femte gång ett rengöringsmedel som avlägsnar eventuellt överskott.

• Torr- eller spraypolera med maskin vid behov, ca 1-4 gånger/år.

• Fläckar, som inte kan avlägsnas genom tvättning, tas bort med lack- eller tvättnafta. Vätskan får inte hällas ut på planstegen då den kan skada limmet i fogarna.
För närmare information kontakta mattillverkaren.

Steg belagda med textilmatta
• Dammsug regelbundet för att hindra att sand och grus tränger in i mattan.

• Om den är hårt nersmutsad kan den skumtvättas. • Fläckar avlägsnas omgående, varvid endast fläckarna bearbetas.
För närmare information kontakta mattillverkaren.

Oljade ytor


Trappor som behandlats med Kulturhantverkarnas impregneringsolja behåller sin naturliga lyster under många år om den sköts med omsorg. Skötselråden gäller endast impregneringsolja av detta fabrikat.
Mer information om Kulturhantverkarnas impregneringsolja hittar du på www.kulturhantverkarna.se

STÄDNING
• Trappan ska regelbundet dammsugas och avtorkas. Städning av trappan ska ske med så torra metoder som möjligt.

• Rengöring kan göras med en lätt fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel (Ph-värde ca 7). Under inga omständigheter får alkaliska medel (t.ex. ammoniak) användas eftersom dessa har ett högt Ph-värde och kan skada ytan.

UNDERHÅLL
• Trappor är i allmänhet utsatta för hårt slitage. Oljebona därför slitytorna ett par gånger årligen. Putsa lätt av ytan med ett fint slippapper (korn 400). Applicera kall olja (max 15 g/m2) och torka helt torrt efter några minuter. Träoljan appliceras med t.ex. en pensel av naturborst, trasor eller dylikt. Använd ej trappan de närmaste (10-24) timmarna.

• En oljad trappa blir blankare på de ställen där slitaget är som störst. Efter 2-3 behandlingar erhålls en jämn och fin glans och en motståndskraftig, lättskött slityta.

• Trappor som är behandlade med impregneringsolja är känsliga för kontakt med svart gummi (t.ex. skor och kablar).

• Fläckar som inte går att tvätta bort, samt mindre repor, kan tas bort med lackslippapper (korn 320-400). Till grovrengöring använd såpa och kökssvamp, typ Scotch-brite (vit eller grön). Skölj efter och torka torrt.

• Om man efter grovrengöring eller fläckborttagning får matta fläckar kan dessa oljebonas för att återfå glansen. Fukta en torkduk med impreg-neringsolja, gnid ut ett tunt lager på den matta fläcken och torka torrt några minuter. Använd ej trappan de närmaste (10-24) timmarna.

 

Stål- och glasdetaljer

STÄDNING
• Rostfria räckesståndare, beslag, stolpar och handledare torkas av med ljummet vatten. Upplever man att det finns fettfläckar eller fingeravtryck på materialet rekommenderas en droppe diskmedel i vattnet.

• Glas i räcken rengörs enklast med vanligt fönsterputsmedel. Om glasen är mycket dammiga och det finns risk för att smutsen kan orsaka repor - börja med att skölja glaset med vanligt vatten och putsa därefter med fönsterputs och en torr trasa eller gummiraka. Utsätt inte trappans trädetaljer för mer vatten än nödvändigt - se ovan.

• Observera att glasskrapor kan ge upphov till repor!

UNDERHÅLL
• Glas och ståldetaljer behöver normalt inget underhåll mer än rengöring.

• Rostfria detaljer kan behandlas för en blankare ytfinish med, för ändamålet, avsedda produkter som finns att köpa i byggvaruhandeln. Följ då rekommendationerna på vald produkt.


Undvika repor eller brott i glaset
• Felaktig rengöring och skarpa föremål kan orsaka repor i glaset.
• Brott i glaset kan uppstå vid hårda stötar, slag eller kraftiga vibrationer. Även rörelser i byggnadens grund kan orsaka brott i glaset.

• Värmeelement som avger strålningsvärme får inte monteras närmare glaset än 15 cm.

• Genomströmningselement kan normalt placeras med 15 cm avstånd till glaset.

• Montera inte film eller etiketter på glaset.


Underhåll – utvändiga trappor

• Utvändiga trappor och annat utvändigt trä ska behandlas med träolja flera gånger årligen beroende på träets utsatthet för väder och vind. Se alltid till att ytan är ren och torr innan du börjar. Kontrollera att fuktkvoten understiger 15 %.

• Om det finns risk för mögelsporer i träet bör detta behandlas först med mögelhämmande medel. Oljan skyddar endast träet genom vattenavvisning och produkten är giftfri, alltså dödas inte de eventuella mögelsporer som kan finnas i träet.

DRÖMTRAPPOR AB, 935 32  NORSJÖ. TEL +46 (0)918-258 00  kundservice@dromtrappor.se