Loading...
> Se fler resultat

Ordlista

 • Ändknopp

  Runda vägghandledare kan avslutas med en svarvad knopp.

 • Barnsäkerhetslist

  I en öppen trappa (utan sättsteg) monteras en list under varje plansteg för att förhindra att barn kan tränga sig igenom och fastna.

 • Bjälklag

  I trappsammanhang avser bjälklaget den synliga kanten i öppningen mellan våningsplanen.

 • Bjälklagsinklädnad

  Inklädnaden av öppningen bör utföras och planeras samtidigt med trappan. Dels påverkar inklädnaden öppningsmåtten, dels kan inklädnaden tillverkas så att den matchar trappan.

 • Bjälklagsöppning

  Öppningen mellan våningsplanen där trappan är placerad.

 • Blocksteg

  Det nedersta steget i trappan har gjorts något bredare än de andra för att ge en mer inbjudande känsla.

 • Frivang

  Avser ett vangstycke som ej är monterat mot vägg.

 • Högersvängd trappa

  En trappa som nerifrån betraktat böjer av åt höger kallas högersvängd.

 • Innervangsräcke

  Avser vanligen räcket i innersväng.

 • Innervangstycke

  Avser vangstycket i innersväng, hänger vanligen fritt men inte alltid.

 • Överliggare

  Se räckesöverliggare.

 • Räckesöverliggare

  Den handledare som monteras på räckesståndarna. Benämns som HL följt av en siffra som beskriver profilen.

 • Räckesståndare

  Ett annat namn på pinnarna (spjälorna) i räcket. Benämns som RS följt av en siffra som beskriver utförandet.

 • Räckesunderliggare

  Den regel som räckesståndarna står på.

 • Sättsteg

  Den lodräta skivan mellan planstegen i en tät trappa.

 • Sidovangstycke

  Se vangstycke

 • Stegprofil

  Framkanten av planstegen kan tillverkas med olika profil.

 • Stolpe

  De kraftigare pinnar som inleder, avslutar och monteras i eventuella hörn i trappan. Benämns som ST följt av en siffra som beskriver utförandet

 • Tät trappa

  Avser en trappa med lodräta skivor (sättsteg) mellan planstegen.

 • Underliggande vang

  Vangstycke där planstegen fästs ovanpå vangen.

 • Underliggare

  Se räckesunderliggare.

 • Vägghandledare

  Handledare som monteras på väggen på trappor vars ena sida löper längs en vägg. Benämns som HL följt av en siffra som beskriver profilen.

 • Vang

  Se vangstycke.

 • Vangstycke

  Det trästycke som planstegen fästs i (eller ovanpå). Vangstycken saknas helt på vissa trappor.

 • Vänstersvängd trappa

  En trappa som nerifrån betraktat böjer av åt vänster kallas vänstersvängd.

 • Yttervang

  Se Yttervangstycke.

 • Yttervangsräcke

  Räcket i yttersväng.

 • Yttervangstycke

  Avser vangstycket i yttersväng. Är ofta (men inte alltid!) monterad på vägg.

DRÖMTRAPPOR AB, 935 32  NORSJÖ. TEL +46 (0)918-258 00  kundservice@dromtrappor.se