Loading...
> Se fler resultat

Tryggt och säkert

Sedan starten 1923 har vi levererat fler trappor än någon annan tillverkare i Norden. Det ger oss en oöverträffad erfarenhet av de mest skilda situationer. Trappsäkerhet ligger oss extra varmt om hjärtat. Som branschledande ser vi det som vår uppgift att leda utvecklingen inom området.

Trygghet och säkerhet vid ditt trappköp

Trygghet

Att köpa trappa av oss är enkelt, tryggt och säkert. Enkelt för att vi har en god logistik från beställning till leverans. Tryggt för att vi anstränger oss för att du ska bli nöjd. Och säkert för att våra trappor följer de regelverk som finns.

Med en kombination av hantverksskicklighet och modern produktionsutrustning tillverkar vi våra Drömtrappor® precis enligt de specifikationer som vi kommit överens om. Vi använder enbart material av hög kvalitet.

Vi kan hjälpa dig med alla steg i processen – från idé till färdigmonterad trappa.

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd!

Säkerhet

Vi blir ibland tillfrågade om att tillverka trappor med en utformning som innebär avsteg från regelverket. Oftast av utseendemässiga skäl. Vi har dock valt att enbart leverera trappor som uppfyller gällande säkerhetskrav.

Reglerna finns av en anledning, och alla våra trappor följer gällande normer och lagar på de marknader där de säljs. Enstaka bilder på vår webbplats kan därför visa utformningar som bara är tillåtna i vissa länder.

Sådant behöver du inte fundera på själv. Vi kan alla regelverk och ser till att den trappa du väljer utformas för att uppfylla de regler den omfattas av. Vår kunskap är din trygghet!

Vill du veta mer om säkerhet och trappor? Läs gärna Boverkets skrift om att bygga barnsäkert:

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Barnsakerhet-i-byggnader.pdf

DRÖMTRAPPOR AB, 935 32  NORSJÖ. TEL +46 (0)918-258 00  kundservice@dromtrappor.se